Međunarodni sajam turizma, tradicije, enogastronomije, proizvoda, usluga i događanja ruralnih područja

Kontakt

 

HF EKO ETNO GRUPA d.o.o.

Jurkovićeva 8

10000 Zagreb, Republika Hrvatska

T: +385 (0)1 233 77 41

F: +385 (0)1 231 41 84

E: info@ekoetnogrupa.hr

E: info@ekoetnosajam.hr

I: www.ekoetnogrupa.hr

 

MARKETING

Narudžbenica marketinških usluga >> više

Sponzorski paketi >> više

____________________________________________________________________________________________

HF EKO ETNO GRUPA d.o.o. za regionalni i ruralni razvoj, promidžbu i turizam,

turistička agencija

Jurkovićeva 8,  10000 Zagreb

OIB: 78143384306

MB: 01927175

Subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. uloškom br. 1-9209.

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva 20.000,00 kuna

 

Uprava društva:

Dijana Katica, predsjednik uprave

Stjepan Cukor, član uprave

 

Zagrebačka banka d.d. Trg Bana J. Jelačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR0323600001101830009

Žiro račun: 2360000-1101830009

____________________________________________________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email